רשלנות רפואית באבחונים

ישנם סיכויים גבוהים לביצוע של כשלים ואף טעויות חמורות מאד במסגרת אבחון רפואי על ידי רופא מטפל. כשלים אלו יכולים להביא למתן של טיפול רפואי מוטעה שילך ויחמיר את מחלתו של המטופל. בשורות הבאות נציג כמה מן הסיבות המרכזיות, בגינן עלולים רופאים לבצע טעויות במסגרת אבחונים רפואיים, מה שיוכל לספק עילה להגשות תביעות על ידי עו"ד רשלנות רפואית. ראשית מרבית האבחונים שמבצעים כיום רופאים מבוססים על מכלול התיאורים של המטופל באשר לתסמינים וסימפטומים שהתגלו בגופו.
מהן הסיבות לרשלנות רפואית בזמן אבחון?

התבססות על תיאורים אלו, לא אחת יכולה להביא לכדי קבלת מסקנות שגויה, שלמעשה אינן משקפות כהלכה את מצבו האמיתי הבריאותי של המטופל. לדוגמא, אדם אשר פונה לרופא עקב כאבים עזים בבטנו העליונה, ומכאן יסיק הרופא בשגוי, שאותו המטופל סובל מכיב עיקולי בעוד שלמעשה מקור הבעיה נעוץ במעי הגס שממוקם באזור התחתון של הבטן. מעבר לכך, ישנם אנשים שפונים לרופאים מאבחנים, זמן מה לאחר שכבר אובחנו אצל רופא המשפחה שלהם או כל רופא אחר, והגיעו לרופא הנוכחי במטרה לבצע אבחון נוסף.
התבססות על ממצאים שגויים

הרופא המומחה, שאליו הגיע המטופל במטרה לבצע בדיקות נוספות הקשורות לתחום התמחותו, יכול למצוא שהאבחונים הקודמים שבוצעו לאותו המטופל על ידי רופאים אחרים היו שגויים, ואי לכך אותו המטופל איננו נדרש לתחום התמחותו של אותו הרופא. מקרים אלו עשויים להתרחש עקב בדיקות בלתי מקיפות וחסרות שהתבססו בעיקרן על ממצאים שגויים. היעדר דיוק בבדיקה, עלולה לגרום לסדרה של טעויות נוספות במסגרת האבחונים העתידיים, שלמעשה מבוססים כולם על ממצאים לא מדויקים שעלו באבחונים הראשונים.
בעיות ברמה האדמניסטרטיבית

עו"ד רשלנות רפואית חייב ראשית לעמוד על כל הסיבות של כל מקרה לגופו טרם הגשת התביעה לפיצויים. מכיוון שישנן לא מעט סיבות שיכולות להביא לכדי היתכנות הגשת תביעה שכזו, בחרנו להתמקד רק בכמה מהן. הסיבה האחרונה שעשויה להוביל לטעות באבחון נובעת מקושי לבצע בדיקות במטופלים עקב בעיות אדמיניסטרטיביות בעיקר של קופות חולים.